A háromszög egyedi logó használata fantasztikus meghatónak tűnt, mindazonáltal sok történetet elmondó alak robbant fel. Szerencsére Reebok egy kicsit túlzott mértékű intézkedést tett: a művészeti logók szöget zárnak be és eltolnak egymással, így többszintű szövetvonási kiterjesztést hoznak létre, amely ezt megtartja. A következő korábban kiválóan dolgozott, miközben az udvaron szabályokat alakított ki, és tovább ment, és érezte, hogy finom nyomást gyakorol az alsó borjú érintőtornyaira, plusz guggolásokra, és elkerülve, és néha a padlót kissé megdörzsölte, mint ahhoz, hogy maroknyi tevékenységet indítson, hogy 12 , 100% próba. Ossza meg magával valójában az atlétikai cipőjét, hogy mindent megkapjon. A műanyag határozottan nagyon nehéz, valószínűleg nem fog azonnal elhasználódni, és ne feledje, mielőtt megtalálja a bíróságon az Air Force 1 cipőüzletét - amikor minden terepjárót kivittél, mágneses udvarban találkozol. , plusz szemetes a fülekben. A testmozgásból való átalakítás, hogy kosárlabdajátékot vegyen, vagy akár csak a feleség frissen söpört padlóján sétálhat, valóban súlyos hatásokkal jár (és valószínűleg néhány agyrázkódás lehet).

Reebok JJ Valójában személyi edzővel végzett Air Force 1 Mid Cipő eladó műveletek kritikája sokk csökkentő

RÖGZÍTÉS RÖGZÍTÉSE - Bármely gyártmányhoz banki sokk csökkentése szükséges, vadonatúj zselatinizált, szupertöltő, szárnyaló környezet, valamint párna-3. Pontosan az, ami pontosan az Air Force 1 LOW cipőjétől távol tartja az ember know-how-ját egymástól, és pontosan az, hogy pontosan mi különbözteti meg őket a rajtuk kívül álló személy, amely magában foglalja a gyártmányt is. Ez minden bizonnyal az volt, amikor a Reebok a gyors 2000-es évek, ha a DMX távolról elmozdult (és soha nem ez a $ #! + kiállítás, amely a DMX Air Force 1 SHADOW cipőhabja). Az I-Pak DMX kiválónak tűnt, ezért úgy tűnt, hogy DMX-10. Míg a JJ-ben vagyok, Reebok egyesíti az Egyesült államokat.

Először szörnyű hír villan: most már nem létezik nagy mennyiségű folyadék ilyen habbal. A legjobb az egészben: a szilárdság és a hatás inkább nagyszerű. A középtalp meglehetősen erős és kemény, ennek ellenére nem igazán ahhoz, hogy határozottan kellemetlen. Az ütéscsillapító határozottan nedvszívó; gyakorlatok elvégzésekor gyakorlatilag nem érkezett lendület ezen az ízületen, valamint a combon és a lábon, de az Air Force 1 MID cipőjében biztosan hiányzik az adatátvitel átadása. A Reeboknak tovább kellene fejlesztenie a következő részt. .

asked 09 Apr '20, 22:50

raoweiroain's gravatar image

raoweiroain
1
accept rate: 0%

Be the first one to answer this question!
toggle preview

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×15
×9
×8
×1

question asked: 09 Apr '20, 22:50

question was seen: 603 times

last updated: 09 Apr '20, 22:50