Varsinaisia ​​tarvikkeita ei muuteta paljon PR1: ssä tekniikoihin saakka - se liittyy paljon enemmän paikannukseen. Neulottua yläosaa ja sekoituspeittokuvia sekä joustavaa neulottua harjoituskaulusta https://www.babalamyymala.com/ on kuitenkin olemassa, mutta neule on tosiaankin tiukka, varsinaiset peittokuvat sijoittuvat paljon paremmin ja myös harjoituskaulus on todella sisäänrakennettu varsinaiseen nauhoitusohjelmaan paljon paremmin .

Varvaslaatikosta alkaen varsinainen neulos on tosiaankin raskasta sekä tuettua vaahdonpehmusteena, mikä rajoittaa todellisen Air Force 1 LOW -kengän jatkamista. Tämä erityisesti sopii horisontaalisiin toimintoihin - tämä säilyttää oman liikkeesi jalkatilasta minimaaliseen ja vie suurimman osan elottomasta huoneesta varvaslaatikossa tarjoamalla aidon 1: 1-ottelun. Suuressa jalassa on pieni osa sekoituskerrosta tukemaan tukevuutta, jos käytät näitä tyyppejä melkein mihin tahansa köysikiipeilyyn tai muuten suoraan neuloihin.

Siirtyessä varsinaiseen keskiosaan, me kaikki saamme valetun verkon aurinkopaneelin kullekin ominaisuudelle kengistä, jotka on suojattu raskaammassa sekoituksessa, jossa nauhoitus alkaa. Se 'tasapainosta ja tukevuudesta samoin kuin tämäntyyppiset profiilit auttavat merkittävästi jokaisen kanssa. Oikea kieli on todella hellästi istuva joustava verkko ja mahdollistaa muutaman muutoksen paksuuden suhteen, vaikkakin yksiosainen yläosa ei salli sinun hankkia yhtä hullua.

Varsinainen harjoittelukaulus on oikeastaan ​​paljon enemmän joustavasta neulosta, joka sallii varsinaisten jalkojen liukumisen riittävän yksinkertaisesti, vaikka takakantapään view here vetolevy olisi voinut auttaa muutamaa. Me kaikki hankkimme lisäksi hyvän ulkopuolen takakoron vastakappaleen, joka taas tuntuu siltä, ​​että varsinainen Phantom, kuitenkin UA-logon suunnittelun sijasta, meistä kaikista on saatu mahtavan mahtava Rock and roll fluff -logo.

Menetelmää parannettiin rock and roll 1: ssä. Täsmälleen missä haluaisin käydä laskemassa viidenkymmenen prosentin ilmavoimien 1 HIGH -kengän mitat (melkein kokonainen ulottuvuus, jotta totuudenmukaisuus), mutta kokenut silti huomattavan määrän liikettä sivulta toiselle tuntuu todella turvalliselta vaikeissa toiminnoissa, todellinen PR2 sopii aivan kuten sukka sekä halaa henkilökohtaisia ​​jalkojani suurimpaan osaan avaruutta ja krannya. Todelliset peittokuvat sopivat paremmin ja myös nauhoitusohjelman toiminnot. HOVR: n todellinen välipohja palaa riittävästi. etujalan alapuolella, jotta saadaan aikaan hyvä tukijalka. Todellinen Speedform-sisäosa vie kaikenlaisen paljaan huoneen, jonka olet voinut uskoa olevan kokenut, ja myös sisäpuolen muotoillut selkäkantapehmusteet pysäyttävät kaikenlaisen liukumisen. -kappaleen yläosa, todellinen Rock and roll -nauhoitusohjelman kaksi toimintoa on samoin tehokas, vaikka käytetäänkin hankkimaan vähän nauhoista stressiä aina kun Air Force 1 -kengät verkossa nauhoitetaan erittäin tiukkaksi yläosassa pitsireikät. Kaikille niille, jotka etsivät hieman parempaa suojaa takakoron sisällä suojan alla, oli tyyppiä riittävä sisällyttämään nauhat kiertämään edelleen takaisin takaisin ja alempaan parhaaseen jaksoon auttamaan omien jalkojen vetämistä takakoron mukiin samoin kuin lisää sitten tasapaino.

asked 27 Apr '20, 02:30

raoweiroain's gravatar image

raoweiroain
1
accept rate: 0%

Be the first one to answer this question!
toggle preview

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×15
×9
×8
×3
×2

question asked: 27 Apr '20, 02:30

question was seen: 216 times

last updated: 27 Apr '20, 02:30