További következményeként, ellentétben a Next% -kal, ez a speciális Nike versenyző csodálatos általános rugalmasságot biztosít, ugyanakkor alkalmas arra, hogy menedzseljen - járjon természetesen mentességet élvezve -, és úgy tűnik, hogy a klasszikus ötlettel társul. Ez a speciális cipő kényelmes, bőséges lehet a meghosszabbított járásokhoz, és csodálatos hosszabbítót is szállít anyagi és más kihívásokkal járó anyagokban, ha új kézzelfogható fejjel készülsz.

A formatervezés és a stílus szempontjából a Glide Pegasus Turbo mindössze kettője már tartalmazza a kiálló sarkú mintát és a stílust is, amelyet viszont nagyobb, a ZoomX Vaporfly Next% -án keresztül igényel. Soha ne aggódjon, a Next% teljesen vastagabb kialakítású és stílusú, mivel a Turbo áthelyezésekor csak a kettő tartalmazza a Nike Air Max 270 React cipőjét, enyhébb gyűjteményekkel https://www.slezokacipo.com/ és simább alakkal.

A ZoomX középtalpja ezen felül abszolút összehasonlíthatatlan energiát ad vissza, amikor a különösen formázott hátsó lábát mozgatja, így simábbá válik a területre, annak ellenére, hogy mindenkinek erőfeszítéseket tesz. a kettő, miközben a belső gimnáziummal együtt is utazik.

A Kobe IV Protro Wizenard cipőm házastársa, és valójában nem voltam elmerülve a Saucony Experience ISO belső PWRRUN extra párnájával, egészen 2019-ig, következésképpen odaítéltem a házastársammal, és végül nagyon kevés hajlammal mutatkoztam meg, hogy kipróbáljam a Saucony Guidebook 13-at. Abban az esetben, ha ez biztosan nem hozható létre a kocogáshoz. Ennek ellenére drasztikusan tévedett a házastársam és az Útmutatónk 13. Úgy gondolja, hogy nagyon jó az alap Nike Air Max 97 cipőhöz, valójában igazán vonzó az egész.

Csak a következőkben ismertetett két értékelést találok a technológiai technológiára: talán a Saucony Experience ISO csak két értékelése, figyelembe véve a fajta új techie szempontját, mindkét cipő gyakorlatilag pontosan megegyezik. Ennek ellenére, hogy új, rendkívül megkülönböztetett szakértelemmel állnak elő: miközben az Experience ISO-t csak két gondolatba helyezi, és időnként túlságosan is hatalmasnak látszik a Nike Zoom Kobe V cipőjéből, az Útikönyv 13 barátságosnak gondolja, és támogatja.

asked 05 May '20, 02:41

raoweiroain's gravatar image

raoweiroain
1
accept rate: 0%

Be the first one to answer this question!
toggle preview

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×6
×1
×1
×1

question asked: 05 May '20, 02:41

question was seen: 184 times

last updated: 05 May '20, 02:41