En Nike Joyride Parallel Perform er utvilsomt en trend mens du er i skobutikken til Joyride Air Force 1 til en rekke trenere. Nike Joyride Perform Flyknit (klikk for å lese enkle ting alle gjennomgangene våre) så ut til å være Nike 's til å begynne med gjøre bruk av Joyride plus opprettet for lørdagsentusiaster som ville kortere trening. At det var hyggelig, slik at du kan kle deg i ikke best Nike Air Force 1 Low 07 LX Hvit Sko (898889104) for over 3-4 distanser med å gå.

En Joyride Parallel Perform er definitivt enten rimeligere pluss som er skapt for å gi virkelig alvorlige Air Force 1 MID-sko sportslige menn å motta til den praktiske opplevelsen av Joyride.

Get Det vil være mulig under Nike Get Girls under Nike

Nike Joyride Parallel Perform Pillow

Pute

En Joyride-parallell Utfør reduserer det store antallet områder som er pakket med dråper av tre, slik at du ikke kan annet enn to. Nike utryddet de to viktigste frontfotområdene ved å gjøre en fremre fot ekstra konstant pluss eliminere dråpene som faller fra en persons 12-tommers utfordring. Følgende ville utgjøre en betydelig forskjell rundt hurtighetsøvelser. Du vil ikke redusere energien ved å trykke på en dråper. pluss for øyeblikket har strålende gulv å føle.

Nettopp den samme ultralette, men ikke navngitte skummen med Joyride Perform Flyknit, kommer tilbake at de er en mellomsåle mens du er i Joyride Parallel Perform. En mellomsåle utelukkende Air Force 1 SHADOW-sko har 19 mm med skum mellom fremre fot og gulv, men sannheten er fortsatt å ende med et overdådig frontfotcruise.

Nå er det også definitivt en redusert mengde dråper rundt rygghælen pluss midtfoten. Datamaskinen viste hauger med dråper som trykker helt opp i en persons 12 tommer. En Joyride Parallel Run '-dråper kan ikke prøve dette. Du vil finne at den tror akkurat som en innersåldel blant 12 tommer så vel som dråper gir en smal del med skum, dette betyr at du virkelig ikke føler at en person faller innenfor en persons 12 tommer.

Når jeg faktisk ikke liker 100% at Joyride skal komme i gang, er det virkelig lystbetont, i tillegg til at Joyride Parallel Perform løfter alt rundt blåkopi.

asked 15 May '20, 05:20

raoweiroain's gravatar image

raoweiroain
1
accept rate: 0%

Be the first one to answer this question!
toggle preview

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Question tags:

×15
×9
×7

question asked: 15 May '20, 05:20

question was seen: 210 times

last updated: 15 May '20, 05:20